เรียน IELTS (สอนสดทุกรอบ)

*** รับรองผล IELTS Overall 7.5 คะแนน และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 7 
หากสอบไม่ผ่าน   สามารถเรียนใหม่ได้ฟรี !!!
ภายในหกเดือนหลังจบคอร์ส 

หมายเหตุ :
ฟัง อ่าน เขียน อาจารย์คนไทย  ประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี  สอนแบบละเอียด และให้เทคนิคเพียบ  
พูด มีทั้งอาจารย์ต่างชาติและคนไทยสอน (เลือกได้)  โดยนักเรียนจะผลัดกันพูดกับอาจารย์ทีละคน

คอร์ส IELTS มีให้เลือก 3 แบบหลักๆ
(ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สไหนก็ได้)

1. คอร์ส IELTS ปรับพื้นฐาน

 • สอน Grammar และ ฟัง อ่าน เขียน เบื้องต้น  เหมาะกับคนที่พื้นฐานอ่อน ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานาน  ไม่ค่อยได้ grammar 
 • เนื้อหาที่สอน คือ Parts of Speech, Tenses, Active and Passive Voice, Verb of feeling, Agreement of Subject and Verb, Complex Sentence, Noun Clauses,  Adjective Clauses, Adverb Clauses, Transition Signals, Participles, If-Clause, Infinitive and Gerund, Articles,  ฟัง  อ่าน  เขียน  เบื้องต้น
   

2. คอร์ส IELTS FOR YOU (จบแล้วไปสอบได้เลย)                                                   

 • สอนเนื้อหาที่ออกข้อสอบ  เทคนิคลับเฉพาะ   และเจาะข้อสอบ IELTS ในระดับ Advanced Course ความยากเทียบเท่าข้อสอบของจริง เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ได้  
 • สำหรับคอร์ส IELTS FOR YOU มีให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ (เลือกเรียนแบบไหนก็ได้) ดังนี้

  2.1  คอร์ส IELTS FOR YOU - 4 SKILLS ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )
  2.2  คอร์ส IELTS FOR YOU - 2 SKILLS ( เขียน และ พูด )
  2.3  คอร์ส IELTS FOR YOU - 2 SKILLS ( ฟัง และ อ่าน )

  รายละเอียดเนื้อหาที่สอนคอร์ส IELTS FOR YOU

  พาร์ทฟัง สอน Listening พร้อมเทคนิคครบทุกประเภทคำถาม คือ Matching, Multiple Choice, Note Completion, Form Completion, Table Completion, Sentence Completion, Summary Completion, Short Answer Questions, Map & Plan Labelling, Diagram & Flowchart Completion

  พาร์ทอ่าน สอน Reading พร้อมเทคนิค ครบทุกประเภทคำถาม คือ Matching Headings, Multiple Choice, Short Answer, Name Matching, True, False, Not Given, Summary Completion, Matching Sentence Endings, Sentence Completion, Matching Paragraph, Table Completion, Diagram Labelling

  พาร์ทเขียน สอน Writing พร้อมเทคนิคทั้ง Writing Task 1 คือ Bar Chart, Line Graph, Table Chart, Pie Chart, Process Diagram, Map, Multiple Graphs และ Writing Task 2 คือ Discussion Essays, Opinion Essays, Problem Solution Essays, Advantage and Disadvantages Essays, Double Question Essays

  พาร์ทพูด สอน Speaking พร้อมเทคนิคทั้ง Speaking Part 1 , Part 2 และ Part 3


3. คอร์ส IELTS VOCABULARY                                            

 • สอนคำศัพท์ที่เจอบ่อย  เพื่อเพิ่มคะแนนในส่วนของการเขียนและพูด                                      
 • เนื้อหาที่สอนคำศัพท์แบ่งตามหมวด คือ Crime, City and Town , Culture and Art  , Fitness , Health, Science , Environment , Education, Work and Employment , Technology, Media , Advertisement

คอร์สเรียน IELTS (Listening) สอนอะไรบ้าง

-ฝึกอ่านโจทย์และ Scan Choice ก่อนเทปพูด
-ฝึกการจับ Key Words, Synonym และ Meaning
-ฝึกเทคนิคการเดาคำตอบจากบริบท แม้ไม่รู้คำศัพท์มากมายก็ตาม
-ฝึกการฟัง อ่าน และจดโน๊ตไปพร้อมๆ กัน
-สอนโดยอาจารย์ ป.โท เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้านการสอนภาษาอังกฤษภาคอินเตอร์ และได้รับประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 15 ปี

คอร์สเรียน IELTS (Reading)  สอนอะไรบ้าง

-ฝึกอ่านแบบ Skimming และ Scanning
- ฝึกการจับ Key Words, Synonym (คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน) และ Meaning
-เน้นคำศัพท์ที่เจอบ่อยๆ ในการอ่าน และการเดาความหมายจากบริบท
-เน้นเทคนิคสุด exclusive และการวางแผนการอ่านเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและทันเวลา คือ 20 นาทีต่อหนึ่งเรื่อง
-สอนโดยอาจารย์ ป.โท เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้านการสอนภาษาอังกฤษภาคอินเตอร์ และได้รับประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 15 ปี

คอร์สเรียน IELTS (Writing) สอนอะไรบ้าง

-เทคนิคสุด exclusive และวิธีการเขียนอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้อ่าน และ ได้ Band 7+
-การเขียนประโยคให้หลากหลายรูปแบบและ Complex sentence
- สอน Grammar ที่ใช้ในการเขียนแบบเข้าใจง่าย
-การเขียน Paragraph , Essay และการบรรยายกราฟรูปแบบต่างๆ
-พร้อมทำ Workshop และตรวจการเขียนอย่างละเอียดทุกบรรทัด  ส่งงานได้ไม่จำกัดชิ้น
-สอนโดยอาจารย์ ป.โท เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้านการสอนภาษาอังกฤษภาคอินเตอร์ และได้รับประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 15 ปี

คอร์สเรียน IELTS (Speaking) สอนอะไรบ้าง

-เน้นการตอบคำถามให้ตรงประเด็น และประทับใจผู้ฟัง
-เน้นคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการพูด เน้นการพูดแบบเป็นเหตุเป็นผล มีตัวเชื่อม และตัวอย่าง
-เน้นการพูดโดยใช้รูปแบบประโยคและคำศัพท์ที่หลากหลาย
-การเรียนการสอนพาทนี้จะเน้นพูดกับอาจารย์โดยตรงเพื่อรับฟัง comment ต่างๆ ไปพร้อมกับเพื่อนในห้อง
- สอนโดยอาจารย์ ป.โท เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้านการสอนภาษาอังกฤษภาคอินเตอร์ และได้รับประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 15 ปี

คำแนะนำในการเรียน IELTS

ผู้เรียนที่พื้นฐานอ่อน ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานาน ไม่ค่อยได้ Grammar  แนะนำลง IELTS ปรับพื้นฐานก่อน  ต่อด้วยคอร์ส IELTS VOCABUALRY  (แถมฟรี) และปิดท้ายด้วยคอรส์  IELTS FOR YOU เจาะข้อสอบ IELTS  ระดับ Advanced Level

หากผู้เรียนพอได้ Grammar ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับกลางๆ ไม่อ่อนมาก และต้องการ  IELTS คะแนนสูงๆ สามารถลงเรียน IELTS FOR YOU เจาะข้อสอบ  IELTS ระดับ Advanced Level  ได้เลย

***  ถ้าผู้เรียนไม่เคยสอบมาก่อน แนะนำให้ทำ pretest ก่อน โดยผู้เรียนสามารถขอทาง Line ID: @goodlanguage (มี@ข้างหน้า) หรือจะมาทำที่สถาบันก็ได้ ฟรี ๆๆๆ เพื่อจะได้จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน    

*** ทั้งนี้ ทางสถาบันไม่ได้บังคับแล้วแต่ความประสงค์ของผู้เรียน เพราะผู้เรียนที่ไม่เคยสอบมาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สที่ทางสถาบันจัดได้

 
ราคาคอร์สเรียนเริ่มต้นที่  10,500 บาท

สอบถามราคา ตารางเรียนเพิ่มเติม  และจองคอร์สเรียนล่วงหน้าได้ทาง

LINE ID: @goodlanguage (มี@ข้างหน้า) 

เหตุผลที่ควรเรียน IELTS ที่ Good Language
ราคาไม่แพง เรียนไม่นาน สอนไม่มีกั๊ก ได้ผลจริง และคุ้มค่าสุดๆ
กับสิ่งที่ท่านจะได้รับคือ...

   รับรองผลคะแนน IELTS Overall 7.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 7 หากสอบไม่ผ่าน เรียนใหม่ได้อีก ฟรี ภายในหกเดือนหลังจบคอร์ส

   ผู้เรียนจะได้เทคนิคลับเฉพา: ที่อาจารย์ของเราคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียน สอบได้คะแนนดี

   คลังข้อสอบ IELTS IUU Actual Tests ไว้ให้ฝึกทำเพิ่มเติม ครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

   คลังคำศัพท์ IELTS ครบทั้ง 4 พาร์ท แยกตามหมวด

   คลังศัพท์ synonym

   ตัวอย่างงานเขียน Band 9 + ศัพท์เพิ่มคะแนนการเขียน

   ตรวจงานเขียนไม่จำกัดชิ้น พร้อมประเมินคะแนนตลอดการตรวจ ทั้งนี้แม้ผู้เรียนจะจบคอร์สไปแล้ว แต่ก็สามารถส่งงานเขียนได้เรื่อยๆ ตรวจและประเมินคะแนนฟรี

   ตัวอย่าง script การพูดตอบ Speaking ให้ได้คะแนนดี

   ตารางการเรียนที่ยืดหยุ่นได้ หากผู้เรียนขาดเรียนไป สามารถมาเรียนชดเชยได้ทุกรอบ

   มี Mock Test ก่อนลงสนามจริง ในส่วนของ ฟัง อ่าน เขียน

   มีบริการห้องเรียนส่วนตัวไว้ให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบกันแบบจุใจที่สถาบัน  

   ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ด้านการสอน IELTS มากกว่า 15 ปี จบอย่างน้อยระดับปริญญาโท เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

ราคาและตารางเรียน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้